آیا آب شیرین کره زمین در حال تمام شدن است ؟

شگفتانه
منتشر شده در 22 دی 1398

این ویدیوی TED به ما خواهد گفت که آیا واقعا آب تمیز در کره خاکی انسان ها در حال نابودی است...

دیدگاه کاربران