برنامه کودک کارآگاه درختی - قسمت 9

Kids TV
منتشر شده در 30 آبان 1397

موشکا درختی، کارآگاه خصوصی، در هر قسمت به خانه یکی از بچه‌ها می آید و با آنها بازی می کند. اما هر بار اتفاقی می‌افتد که کارآگاه متوجه یک موضوع جدید می‌شود و بچه‌ها را راهنمایی می‌کند...

دیدگاه کاربران