فیلم منتشر شده ناسا در مورد تکامل 6میلیون سال چهره بشر

تفریحی آموزشی
منتشر شده در 23 آبان 1397

فیلم منتشر شده ناسا در مورد تکامل 6میلیون سال چهره بشر که توجه خیلی ها را بخود جلب کرد


این فایل بهمراه هزاران فایل آموزشی دیگر در behtab.net

دیدگاه کاربران