آموزش حرکات موزون هیپ هاپ آقایان

آموزش رقص ویژه آقایان
منتشر شده در 15 آبان 1399

دوره یکماه دو روز در هفته یک روز در هفته مدت زمان آموزش دو ماه برای ثبت نام با شماره 09124088996 تماس بگیرید.شاغلین نگران نباشند متناسب با وقت خالی ما و شما کلاسها تنظیم میشود.

دیدگاه کاربران