آموزش ساخت فلزیاب انتنی

فلزیاب کیت فلزیاب مدار فلزیاب
منتشر شده در 24 مهر 1398

آموزش ساخت فلزیاب انتنی یا شعاع زن و یا محدوده زن با مدارات آماده به کار ردیاب

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.