خاطره جالب مهران رجبی از همسفری با سردار سلیمانی!

تماشاخانه
منتشر شده در 13 دی 1400

به پسرم گفتم این حاج قاسم بود و پسرم با خنده گفت: آخه حاج قاسم با هواپیمای ما میاد؟

دیدگاه کاربران