میزان تخمگذاری بوقلمون بومی و برنز

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

شایعه های زیادی وجود دارد که در باره میزان تخم گذاری این پرندگان گفته میشود حتی تا 300 تخم در سال هم گفته می شود که به هیچ وجه اینگونه نیست. به صورت طبیعی بوقلمون دو سری هفده تایی تخم گذاری میکنه که می شود با رعایت نکاتی آن را به سه سری یا چهار سری هفده تایی رسید.


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/314-mizan.html

دیدگاه کاربران