نگرانی شهروندان درباره پیامدهای پرتاب ماهواره ظفر

ترنج
منتشر شده در 08 بهمن 1398

وزارت ارتباطات با کمک یک دانشگاه ماهواره جدیدی ساخته که قرار است با یک ماهواره‌بر به فاصله 500 کیلومتری از زمین ارسال شود اما این ماجرا با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شده است.

دیدگاه کاربران