134 کیلومتر تردد بخاطر نبود یک تبلت!

تماشاخانه
منتشر شده در 25 مهر 1399

«منصور حمیدی» به عنوان سرباز-معلم در دبستان شهید نبگانی روستای «عماشیه» در بخش مرکزی شهرستان «باوی» استان خوزستان تدریس میکند. او 27 دانش آموز پایه ششم دارد و بیش از یک سال است که فاصله 134 کیلومتری محل زندگی تا این روستا را برای آموزش آنها طی میکند. با توجه به شیوع کرونا آموزش ها مجازی شده است و این معلم فداکار برای آموزش شاگردانش در مناطق محروم مسیری طولانی را می پیماید

دیدگاه کاربران