ابرهایی وحشتناک سبز رنگ در شهر خنج استان فارس

شگفتانه
منتشر شده در 03 فروردین 1399

فیلم از نزدیک شدن‌ ابرهایی با رنگ سبز در شهر خنج استان فارس که موجب وحشت مردم شد غالبا چنین ابرهایی را بیشتر در امریکا میبینیم و به ندرت و خیلی کم در منطقه خاورمیانه شکل میگیرند .

دیدگاه کاربران