سریال تلویزیونی صبح آخرین روز قسمت 2 دوم

دنیای مجازی
منتشر شده در 27 اردیبهشت 1400

سریال تلویزیونی صبح آخرین روز قسمت 2 دوم


قصه مجموعه تلویزیونی با ترور شهید شهریاری آغاز می‌شود. او از معدود افرادی است که مدارج علمی بالایی داشته و سائل سخت اتمی را حل می‌کند. همین موضوع کافی است تا دشمنان روی او تمرکز شوند و برای از بین بردنش نقشه بکشند.


در قسمت نخست مجموعه ترور شهید را می‌بینیم. درست روز 8 آذرماه سال 89 را که او جلوی چشم خانواده اش به شهادت می‌رسد. مجموعه تلویزیونی پس از این بخش به زندگی این شهید بزرگوار ورود پیدا می‌کند.

دیدگاه کاربران