بازسازی لگویی جالبی از فیلم " درخشش "

سکانس
منتشر شده در 26 شهریور 1396

درخشش یا شاینینگ فیلمی ترسناک به کارگردانی"استنلی کوبریک" است که باهم بازسازی جالبی از آن به صورت لگویی میبینیم.

دیدگاه کاربران