در خیابان‌ها مانند حیوان قتل‌عام می‌شویم و به کمک ایران نیازمندیم

اخبار تماشایی
منتشر شده در 15 خرداد 1399

فعال حقوق سیاه‌پوستان: ما در خیابان‌ها مانند حیوان قتل‌عام می‌شویم و به کمک ایران نیازمندیم.


ایران و متحدانش باید موضوع مظلومیت سیاه پوستان امریکایی را به کمیته حقوق بشر سازمان ملل بکشانند.

دیدگاه کاربران