اسنوکر رونی سالیوان 7-9 جاد ترامپ (بخش دوم)

دنیای ورزش
منتشر شده در 03 آذر 1399

مسابقات اسنوکر ایرلند شمالی که در میلتون کینس برگزار می شود.

سال گذشته جاد ترامپ با شکست 9-7 رونی سالیوان به مقام قهرمانی این مسابقات رسیده بود.

دیدگاه کاربران