رسانه‌ها و راه‌های جلب اعتماد مخاطب

سواد رسانه ای
منتشر شده در 21 شهریور 1400

نقش رقابتی رسانه‌ها برای جلب نظر مخاطب بر هیچ‌کس پوشیده نیست. همه رسانه‌ها مطابق با اهداف و منافع مادی و معنوی مالکان آن رسانه پیام تولید می‌کنند. در این میان هر یک از رسانهها راه‌هایی برای جلب‌توجه مخاطب خود دارند. شما به‌عنوان مخاطب نظرتان درباره یک رسانه و اخبار آن چگونه جلب می‌شود؟ یک رسانه چگونه باید اعتماد مخاطبان خود را جلب کند؟ بهتر است برای شناسایی شیوه‌های جلب اعتماد مخاطب در رسانه‌ها این ویدئو را ببینید.

دیدگاه کاربران