با توجه به اوضاع اقتصادی آیا باز هم پرورش طیور توجیه داره؟

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

شاید عده ای بر این باور باشند که در این شرایط بد اقتصادی پرورش طیور ایده خوبی نباشد. اما اینگونه نیست به این دلیل که حاشیه سود این کار نسبت به سال ها گذشته بسیار بهتر شده است که می توانید جزئیات آن را در ویدئو مشاهده بفرمایید


آدرس ویدئو


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/415-tojih2018-12-10-06-17-08.html


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران