6 دقیقه تا پرواز ... !

شگفتانه
منتشر شده در 18 دی 1398

تاامروز صبح تنها 6 دقیقه زمان برای پرواز ابدی مسافران بوینگ 737 هواپیمایی اکراین زمان وجود داشت و سقوط این هواپیما دقایقی پس از بلند شدنش از زمین پایان سفر زمینی آنان و آسمانی شدن ابدیشان را در پی داشت

دیدگاه کاربران