کنایه جالب اکبر عبدی به پراید

کافه تماشا
منتشر شده در 05 مرداد 1397

صحبت های جالب اکبر عبدی در برنامه طنز عبدی شو پیرامون پیراید

دیدگاه کاربران