کود اسید آمینه مایع

https://t.me/keshavarzimodwrnpardis
منتشر شده در 17 تیر 1398

اسید آمینه فرتی نرس با دارا بودن کلیه اسیدهای آمینه باعث افزایش عملکرد و کیفیت محصول می گردد. این محصول با بسیاری از آفت کش ها و قارچ کش ها قابل استفاده می باشد.

دیدگاه کاربران