آموزش رنگ ها و وسایل نقلیه توسط اسباب بازی برای کودکان

شگفتانه
منتشر شده در 29 تیر 1400

آموزش به کودکان توسط بازی باعث می شود کودکان بهتر یاد بگیرند .در این ویدیو با اسباب بازی رنگ ها اعداد و وسایل نقلیه آموزش داده می شود.با کانال ویدئوگرام همراه باشید.

دیدگاه کاربران