کلیپ شام غریبان امام حسین ع

ترندباشی
منتشر شده در 17 مرداد 1401

امسال هم دعای فرج بی جواب ماند

من می روم برای تو یاور بیاورم ...

شاعر : حسن بیاتانی

دیدگاه کاربران