پلاکت خون چیست ؟ و برای افزایش آن چه مواد غذایی باید مصرف کرد؟

شگفتانه
منتشر شده در 24 دی 1398

پلاکت خون سلول هایی هستند که درخون ما وجود دارند و زمانیکه تشخیص می دهند جایی از رگ های خونی آسیب دیده به هم می پیچند تا جلوی خونریزی را بگیرند. به بیان بهتر زمانیکه جایی از بدن شما زخم می شود پلاکت ها به قسمت آسیب دیده زخم می چسبند و باعث بوجود آمدن لخته خون می شوند و این عمل پلاکت ها منجر به بند آمدن خونریزی می شود.

دیدگاه کاربران