ال جی از طرح نمایشگرهای OLED شفاف برای کاربردهای مختلف رونمایی کرد !

شگفتانه
منتشر شده در 23 دی 1399

ال جی از طرح نمایشگرهای OLED شفاف برای کاربردهای مختلف رونمایی کرد !

دیدگاه کاربران