حقایقی عجیب درباره توانایی زبان انسان

تماشاخانه
منتشر شده در 23 بهمن 1399

بدن انسان مانند یک پازل از قطعات زیادی تشکیل شده است. سیستم های بدنی ما و زیرمجموعه های آن ها کار حفاظت از ما را بر عهده دارند توانایی های خاصی به ما می دهند و به بقای ما در زمان خطر کمک می کنند. حتی عادی ترین ویژگی های بدن انسان هم اگر از دیدی متفاوت به آن ها نگاه کنیم متوجه خواهیم شد بسیار شگفت انگیز هستند. در ادامه به تعدادی از ویژگی های به ظاهر عادی ای می پردازیم که حیرت انگیز بودن بدن انسان را ثابت می کند.

دیدگاه کاربران