دعوا و درگیری شدید هموطنان در صف دریافت مرغ دولتی

دنیای مجازی
منتشر شده در 23 اسفند 1399

دعوا و درگیری شدید هموطنان در صف دریافت مرغ دولتی

دیدگاه کاربران