مصاحبه با خانواده بیماری که همسایه با پنچر کردن آمبولانس باعث مرگ او شد

دنیای مجازی
منتشر شده در 14 آبان 1398

نخستین مصاحبه با خانواده و شاهدان عینی ماجرای تلخ فوت بیمار بدحال پس از پنچر کردن آمبولانس توسط همسایه عجول

دیدگاه کاربران