داستان های فارسی | قصه های کودکانه : فیل سپاسگذار

شگفتانه
منتشر شده در 27 مهر 1400

این داستان در مورد عشق و وفاداری است و با هر کس با عشق و وفاداری رفتار کنید چه انسان و چه حیوان با شما نیز به همان شکل رفتار خواهند کرد.با کانال ویدئوگرام همراه باشید.

دیدگاه کاربران