انیمیشن سگهای نگهبان : نجات الکس و مینی پاترول

شگفتانه
منتشر شده در 03 تیر 1401

مینی پاترول با سرعت زیادی از کنترل خارج می شود! آیا گشت پنجه ای می توانند مینی پاترول را نجات دهند و جلوی برخورد آن به جزیره را بگیرند؟

با کانال ویدئوگرام همراه باشید.

دیدگاه کاربران