تمرینات ورزشی برای کودکان : حرکات پا و پشت

شگفتانه
منتشر شده در 03 تیر 1401

در این ویدیو حرکات پا و پشت (کمر) به کودکان آموزش داده می شود.

با کانال ویدئوگرام همراه باشید.

دیدگاه کاربران