شب جمعه است هوایت نکنم میمیرم

ترندباشی
منتشر شده در 03 تیر 1400

#شب_جمعه_است_هوایت_نکنم_میمیرمسحر روز دهم چشم و دلم گریان استنمک سفره ی اشکم شه لب عطشان استیاد روز دهم ماه محرم خواندمامشبی را شه دین در حرمش مهمان استهیئت دانشجویی سیدالشهدا علیه السلام دانشگاه فردوسی مشهدinstagram.com/khatekhoon

دیدگاه کاربران