ماجرای خاصیت آهنربایی در ناحیه تزریق واکسن کرونا

شگفتانه
منتشر شده در 12 خرداد 1400

دبیر کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا:


این موضوع خطرناک نیست و موقت خواهد بود و مرگ و میر به دنبال نداشته است


این عارضه فقط در ایران رخ نداده است


گروهی گذاشتیم بر این موضوع کار کنند


باید صبر کنیم بررسی کامل شود

دیدگاه کاربران