آموزش انگلیسی با آهنگ : یادگیری لغات : قسمت 1 : حیوانات

شگفتانه
منتشر شده در 20 مرداد 1401

یادگیری برخی کلمات قسمت 1: حیوانات. این سری جدید ویژه از کودکان Dream English شش کلمه را در هر قسمت با آهنگ تکرار پس از من و یک مسابقه آموزش می دهد. در این ماجراجویی مهیج به مت تونز بل و دوستمان مداد بپیوندید. آیا می توانید همه آهنگ ها را بخوانید؟ آیا می توانید برخی از کلمات را یاد بگیرید؟ بله تو میتونی! شش نام حیوانات را بیاموزید: سگ گربه پرنده اسب گاو و مرغ.

با کانال ویدئوگرام همراه باشید.

دیدگاه کاربران