همایون شجریان در جشن دنیای تصویر

سکانس
منتشر شده در 23 مرداد 1396

باهم صحبت ها و آوازخوانی همایون شجریان در پانزدهمین جشن دنیای تصویر را میبینیم.

دیدگاه کاربران