کلیپ کوتاه عاشقانه درباره خدا

سرچ گوگل
منتشر شده در 14 اسفند 1398

خدا را سپاس، پرورنده جهانیان، بخشنده مهربان، دارنده روز حساب و دستمزد، تنها و تنها تو را می پرستیم و چشم یاری از تو داریم، راه مستقیم را به ما نشان بده، راه آن کسان که به نعمت پروریده ای، نه به خشم ات درآمدگان و نه گمراهان

دیدگاه کاربران