آیت الله جنتی تا چه زمانی می خواهند دبیر شورای نگهبان باشند ؟!

جذاب ترین
منتشر شده در 21 آذر 1398

کدخداییسخنگوی شورای نگهبان:تا زمانی که شما(حیاتی) گوینده خبر هستید آیت الله جنتی هم دبیر شورای نگهبان خواهد بود

دیدگاه کاربران