نگاهی به زیبایی شهر منهتن (نیویورک)

شگفتانه
منتشر شده در 06 اسفند 1398

منهتن (Manhattan) از جمله قدیم‌ یترین مناطق شهر نیویورک است که به شکل یک شبه جزیره‌ مهمترین مراکز تجاری و اقتصادی آمریکا را در خود جا داده است


مهم‌ترین مناطق شهر نیویورک منهتن بروکلین کوئینز برانکس و جزیره استاتن آیلند نام دارند که منهتن در جهان و حتی آمریکا مهم‌ترین و مشهورترین آنها به حساب می‌آید.

دیدگاه کاربران