نبویان: به جای شکایت بیایید شفاف سازی کنید

تماشاخانه
منتشر شده در 15 خرداد 1396

در ده روز انتخابات شصت مرتبه علیه کیهان شکایت کرده اید و می گویید ما اهل شکایت نیستیم؟ / علیه خود بنده دو بار شکایت کرده اید

دیدگاه کاربران