لباس عروس همسران محمدرضا پهلوی

دنیای مجازی
منتشر شده در 12 بهمن 1399

محمدرضا پهلوی در طول زندگی خود سه بار ازدواج کرد و هر بار هم سور و سات عروسی مجلل برای نوعروسانش برپا کرد. یکی از مهمترین بخش های برگزاری این عروسی ها طراحی و آماده سازی لباس عروس بود که در این گزارش به ویژگی های لباس عروس همسران محمدرضا پهلوی یعنی فوزیه فواد ثریا اسفندیاری بختیاری و فرح دیبا می پردازیم.

دیدگاه کاربران