کارتون انگلیسی شماره های آجری برای تقویت زبان : 7 طبقه از اعداد با مکعب های رنگی

Kids TV
منتشر شده در 20 تیر 1400

کارتون انگلیسی ساده شماره های آجری


آموزش انگلیسی شمارش اعداد در برنامه کودک شماره های آجری


قسمت جدید ساخت 7 طقه از اعداد با مکعب های رنگی


.


.


.


Numberblocks Seven Steps  Learn to Count

دیدگاه کاربران