طلایاب خوراکی مدل کاری به صورت خوراکی وفرکانسی جهت شناسایی اهداف تا عمق هفت متروشعاع رهگیری شناسایی فلزات مدفون تا دویست متر( جهت مشاوره رایگان ازصفرتاصدتماس بگیرید 09907335808)حساسیت بالا طلا حفره

پارمیس
منتشر شده در 22 آبان 1397

طلا|طلایاب| فلزیاب|09907335808 سرچر 2000 گنج یاب دفینه فلز/ فلزیاب @ شعاع عملکردبالا تا دویست متر جستجو ونقطه زنی هفت متر جستجوگرسرچر


جهت مشاوره رایگان. ازصفرتاصدتماس بگیرید


09907335808  09360619450 باردیاب کلیپ ردیاب یاب نقطه دارای درپوش خوراک برای گذاشتن انواع فلزات طلا .نقره .اهن وسایرفلزات طلایاب |نقطه زن وشعاع زن (سرچ0)توان وقدرت باجالب پیداکردن طلا با ردیاب سرچردوهزارردیاب موبایلی شعاع زن مکمل خواکی ودرحالت دوم جهت تمایل فرکانسی

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.
<