واکنش سلبریتی های ما و اونا به ویروس کرونا تا بحال !

شگفتانه
منتشر شده در 28 اسفند 1398

واکنش سلبریتی های ما و اونا به ویروس کرونا چی بوده !


قشری که تو ایران علیرغم معافیت از مالیات با دستمزدهای چند صدمیلیونی وظیفه‌ای جز غر زدن برای خودشون متصور نمیشن !

دیدگاه کاربران