سمینار شفا - مدرس ویدا فلاح - بخش 4

مهارتهای زندگی ویدا فلاح
منتشر شده در 16 اسفند 1397

ویدا فلاح مدرس دوره هایی از قبیل مدیریت استرس، هوش هیجانی، تفکر عقلانی، سایه ها و دوره هایی در این راستا می باشد.

ویدئوی حاضر، بخش کوتاهی از سمینار شفا در خیریه فرهاد می باشد.


www.vidafallah.com

http://telegram.me/life_skills

دیدگاه کاربران