هورمون شناسی و بیوشیمی

آزمایشگاه پاستور در اهواز
منتشر شده در 11 تیر 1398

صحبت های دکتر حمید مرادزادگان در زمینه معرفی بخش فوق پیشرفته هورمون شناسی و بیوشیمی آزمایشگاه پاستور اهواز -

راه های ارتباطی با آزمایشگاه پاتوبیولوژی پاستور :

شماره تماس: 061۳۳۳۶۴۱۶۲

آدرس : اهواز - کیانپارس - خیابان اسفند شرقی – پ 19 ---

آدرس سایت : www.pasteurlab.ir

دیدگاه کاربران