نکات مثبت کرونا از زبان کارگردان یه حبه قند

کافه تماشا
منتشر شده در 18 اسفند 1398

کلیپی از صحبتهای رضا میرکریمی کارگردان فیلم یه حبه قند در مورد ویروس کرونا و اثرات مثبت آن بر زندگی ما

دیدگاه کاربران