اهمیت داشتن اطلاعات در زمینه بیماری های طیور و چگونگی بدست آوردن این اطلاعات

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

مهم ترین عامل در سلامت دام وطیور در صورتی که به مریضی دچار شدند تشخیص نوع بیماری است که کار بسیار مشکلی است و حتی در مواردی شاید از طریق کالبد شکافی هم تشخیص آن سخت باشد بعد از آن دارو ها و درمان مناسب می تواند باعث بهبود دام و طیورشود.


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/474-ahamiatbimari.html


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران