اگر میخوای از دنیا عقب نمونی چاره ایی جز به روز شدن نداری

من پنهان
منتشر شده در 03 اسفند 1398

سلام

#گام_دوم #برنامه_اوج_گیری_فردی یا #ICP ، موضوع بسیار حائز اهمیت #به_روز_شدن میباشد. یکی از مهمترین عواملی که مستقیماً می تواند در #توسعه_فردی نقش اثرگذاری داشته باشد .

سئوال : آیا تا چه اندازه موضوع به روز شدن خودت را جدی و اثرگذار میدانی ؟

دیدگاه کاربران