ویدیویی بسیار قبل تامل از کلاس درس دانشگاه صنعتی شریف .سی سال روی انرژی مرده سرمایه گزاری کردیم

هایپ
منتشر شده در 23 شهریور 1396

این ویدئو بخشی ازکلاس درس در دانشگاه صنعتی شریف است.که بعداز پرداختن به بحث نسبیت خاص انیشتین درخصوص انرژی هسته ای صحبت می کنند.اطلاعات کلی که ارائه می کنند قابل تامل است

دیدگاه کاربران