درگیری دو کارشناس عرب در شبکه دویچه‌ وله بر سر نام خلیج فارس !!

جذاب ترین
منتشر شده در 05 مرداد 1398

درگیری دو کارشناس عرب در شبکه دویچه‌وله بر سر نام خلیج فارس


دو کارشناس شبکه عربی دویچه‌وله آلمان بر سر نام خلیج فارس با یکدیگر بحث کردند

دیدگاه کاربران