نقش عنصر منیزیم در گیاه- ترمه سبز طبیعت

ترمه سبز طبیعت (نوناگرین پلنت)
منتشر شده در 30 مرداد 1399

منیزیم تنها جز معدنی مولکول کلروفیل است و در ساخت کلروفیل نقش اساسی دارد. هسته مرکزی کلروفیل منیزیم می باشد بنابراین کمبود منیزیم باعث زرد شدن پهن برگ خواهد شد.

منیزیم در ساخت روغن در گیاه دخالت دارد.

منیزیم باعث تنظیم جذب فسفر در گیاه می شود.

منیزیم در تولید هیدروکربنها و مواد قندی موثر است.

منیزیم انتقال دهنده فسفر به دانه گیاهان است.

اینستاگرام: nona-greenplanet@

09197047484

دیدگاه کاربران