آرمان هاتو کمی واقعی تر کن

من پنهان
منتشر شده در 28 بهمن 1398

سلام

انسان ها و جوامع مترقی #رفتارهای_آرمانی منطقی و قابل دستیابی برای خود تعریف کرده و #رفتارهای_واقعی خود را به تدریج و گام به گام نزدیک و نزدیکتر به رفتارهای آرمانی کرده اند و در دراز مدت به نتایج چشمگیر و بزرگی نائل شده اند .

سئوال : فاصله رفتارهای آرمانی و واقعی خودت چقدر است ؟

دیدگاه کاربران